Kønsdiversitet på DIS

kønsdiversitet på dis kønstegn
Kønsidentitet er under udvikling.

På DIS er vi så heldige at få lov til at være en del af mange unge menneskers liv, og gennem dem ser vi mange af de udviklinger og tendenser, der udgør de studerendes hverdag. I løbet af de sidste par år har vi set en stigende diversitet blandt vores studerende, både i forhold til forskellige sociale klasser og kønsidentitet.

Mange af de studerendes opfattelse af køn er ved at ændre sig. Det er ikke længere nok at sige, man er ”mand” eller ”kvinde”. I stedet er kønsopfattelsen blevet mere flydende, og det er op til den enkelte at definere sin egen kønsidentitet. Det betyder, at stedord som ”han” og ”hun” ikke længere er tilstrækkelige.

Vi ønsker, at alle vores studerende skal føle sig velkomne, og det gælder både i undervisningslokalet og i deres boliger. Med hjælp fra Rikke Kolbech Gudiksen, Project Manager i vores Strategic Planning & Projects-afdeling, og Sara Gjermandsen, Assistant Program Director of Gender & Sexuality studies and Justice & Human Rights på DIS, har vi samlet noget baggrundsviden om, hvordan unge amerikanere tænker i dag, samt nogle gode tips til, hvordan man bedst muligt kan gøre plads til en studerende med en anden kønsidentitet.

Kønsidentitet i USA og Danmark

For at forstå det miljø, de unge kommer fra, er det vigtigt at være klar over, hvilke kulturelle forskelle, der er på kønsidentitet blandt unge i henholdsvis USA og Danmark. Vi forsøger at skabe et miljø for de studerende, der både imødekommer det miljø, de studerende kommer fra, samtidig med at de får mulighed for at stifte bekendtskab med LGBTQ+-miljøet her i Danmark.

USA: Generation Z og fokus på individets identitetsforståelse

De nuværende studerende tilhører den generation, der kaldes Generation Z. Det er en generation af unge mennesker, der er vokset op i en digital tidsalder, og hvor identitet og selvdefinition betyder meget.

”Den generation har stort fokus på hvor frigjort, det kan være, ikke at tænke køn som noget binært. Vi vil formentligt se flere og flere studerende, der er mere flydende i deres kønsopfattelse,” fortæller Rikke. Samtidig understreger hun, at mange af de studerende kommer fra de såkaldte Liberal Arts-universiteter. Her er der stort fokus på, at det skal være op til den enkelte studerende at definere sit køn, og at vedkommende skal tiltales korrekt.

”På mange Liberal Arts-universiteter har de pronoun-runder. Identitetspolitik er så nærværende, at det, i hvert fald i mange danskeres optik, kan fremstå som enormt individ-orienteret,” forklarer Sara. De studerende er således vant til at tage udgangspunkt i deres egne identitetsforståelser, samtidig med at de er vant til at færdes i et miljø, der har stor forståelse for dem.

LGBTQ+-miljøet i Danmark

I det danske LGBTQ+-miljø ser billedet en smule anderledes ud, og der er knap så stort et fokus på individet. ”Der er ikke en entydig opbakning til, at man individualiserer kønsproblematikken. I Danmark mener dele af LGBTQ+-miljøet, at man ikke skal ned og diskutere den enkeltes kønsidentitet hele tiden, hvis det sker på bekostning af den større kamp, der handler om rettigheder og frihed,” understreger Rikke.

Mens mange amerikanere opfatter de skandinaviske lande som progressive på kønsidentitetsområdet, så oplever nogle af vores studerende lidt af et kulturchok i mødet med miljøet her i København.

Kønsdiversitet på DIS

studerende fra dis på udflugt

Netop fordi DIS står på dørtærsklen mellem den kultur, de studerende kommer fra, og den danske kultur, er det også vores opgave at imødekomme begge kulturer og skabe de bedst mulige forudsætninger for mødet.

Derfor har vi valgt at sætte særligt fokus på diversitet. For at møde de studerende der, hvor de er, beder vi alle om at angive de stedord, de vil tiltales med. På den måde kan de studerende angive, om de identificerer sig som he, she eller they (han, hun eller dem på dansk). ”De studerende forventer ikke af os, at vi altid gør det rigtigt. De er helt med på, at vi fejler. De har bare brug for at se, at DIS som organisation er villig til at prøve,” fortæller Sara om det egentlige behov blandt de studerende. Det er disse ”gender pronouns”, som fremgår af det Student Info Sheet, værtsfamilier får tilsendt.

I sidste ende er det en læringsproces for DIS som organisation, for vores samarbejdspartnere i USA, men selvfølgelig for de studerende og vores værter.

Skal du være vært for en ikke-binær studerende?

Det kan være, du har en række spørgsmål, hvis du skal være vært for en studerende med en ikke-binær kønsidentitet. For at hjælpe dig lidt på vej, har vi samlet en række gode råd.

›› Gode råd til familier, der skal være vært for en ikke binær-studerende

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.